Vmbo

Op het vmbo kun je kiezen uit 3 leerwegen:

•  de theoretische leerweg (=mavo)
Je hebt niet veel moeite met studeren en wilt daar voorlopig mee doorgaan. Deze leerweg is nog niet gericht op eem bepaald beroep; je kunt doorstromen naar het mbo of havo. Aan het einde van klas 2 kun je voor deze leerweg kiezen. Voor deze leerweg ga je naar de locatie mavo op de Plesmanweg.

•  de kaderberoepsgerichte leerweg
Je bent praktisch ingesteld en met de theorievakken heb je weinig moeite. Deze leerweg bereidt je voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo. Voor deze leerweg ga je naar de locatie beroepsgericht op de van Riemsdijklaan.

•  de basisberoepsgerichte leerweg
Je hebt het niet zo op theorievakken. Dus maak je liever werk van een beroepsopleiding op basisniveau in het mbo. Voor deze leerweg ga je naar de locatie beroepsgericht op de van Riemsdijklaan.

Leerwegondersteuning

Bij elke leerweg kun je extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld met een aangepaste lessentabel (16 i.p.v. 14 vakken), kleinere klassen, taalondersteuning of speciale hulpprogramma's. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Of dat zo is blijkt uit informatie van de basisschool of uit de centrale test (alleen voor degenen met een vmbo-beroepsgericht advies of met een beroepsgericht/mavo-advies).

Welke kant wil je op?

Op het Kennemer College kun je kiezen uit de volgende sectoren: Techniek, Economie, Zorg & Welzijn. In de theoretische en de gemengde leerweg kies je aan het eind van het tweede leerjaar voor één van deze sectoren.

In de beroepsgerichte leerweg kies je aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de volgende afdelingen:

  • Techniek (afdelingen: voertuigen, elektro, bouw, metaal)
  • Economie (afdelingen: mode & commercie, administratie, handel & verkoop, consumptief)
  • Zorg en Welzijn (afdelingen: verzorging, uiterlijke verzorging)

► Terug