Vier typen onderwijs

1. Praktijkschool en leerweg ondersteunend onderwijs

Als je moeite hebt met leren, maar je hebt veel plezier in praktische vaardigheden, dan kun je naar de Kennemer Praktijkschool. Hier kunnen ze je ook extra begeleiding geven met bijvoorbeeld rekenen, lezen of spelling.
Klik hier als je meer wilt weten over deze keuze.

2. VMBO

VMBO is een Voorbereiding op het Middelbaar BeroepsOnderwijs, het mbo. In de eerste twee leerjaren van het vmbo zit je in de onderbouw. Hier krijg je vakken die in principe voor iedereen hetzelfde zijn. Voor het vmbo ga je naar de locatie mavo op de Plesmanweg of naar de locatie beroepsgericht op de van Riemsdijklaan. Klik hier als je meer wilt weten over het vmbo.

3 en 4.  HAVO / VWO (Atheneum en Gymnasium)

De afdelingen havo-atheneum-gymnasium kun je volgen op de Büllerlaan. De eerste drie leerjaren zit je in de onderbouw, waarin iedereen in principe dezelfde vakken krijgt. In het vierde jaar kun je kiezen uit verschillende profielen. Klik hier als je meer wilt weten over deze keuze.

► Lees verder