Praktijkschool en leerwegondersteuning

De Kennemer Praktijkschool is voor leerlingen, die:

  • op de basisschool een achterstand van meer dan 2 jaar hebben opgelopen en problemen hebben met begrijpend lezen, rekenen en spelling;
  • meer begeleiding en structuur nodig hebben;
  • plezier hebben in praktische vaardigheden;
  • meer aandacht en begeleiding nodig hebben op sociale aspecten, zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, omgangsvormen en samenwerken.

Het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) is voor leerlingen, die:

  • al in het speciale basisonderwijs zaten en nog extra hulp en begeleiding nodig hebben;
  • uit het basisonderwijs nog niet naar het reguliere voortgezet onderwijs kunnen;
  • om wat voor reden dan ook stranden in het voortgezet onderwijs;
  • problemen hebben met rekenen, spelling of lezen, concentratie, gedrag of de weerbaarheid is nog onvoldoende ontwikkeld.

► Terug