Havo en vwo

De opleiding havo duurt vijf jaar en als je deze hebt afgerond kun je naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het vwo duurt zes jaar en geeft toegang tot de universiteit (WO).

Aan het einde van het derde leerjaar maak je een keuze uit de volgende vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Bij elk profiel horen bepaalde vakken. De keuze van een profiel is erg belangrijk voor je vervolgstudie. Als je geneeskunde wilt gaan studeren, kies je een ander profiel dan iemand die tolk/vertaler Engels wil worden. Daarom zorgen wij voor een gedegen begeleiding bij je profielkeuze!

Terug