Aanmeldingsformulier

U kunt hier het aanmeldingsformulier 2017-2018 downloaden.

De aanmelding voor vmbo (beroepsgericht en mavo) en havo-vwo kunt u sturen naar:

Toelatingscommissie Kennemer College
Büllerlaan 2
1945 SR  BEVERWIJK

Aanmeldingen voor het Vakcollege lopen via teamleider leerjaar 1 mevr. S. Ruisendaal, 0251-241944.

Voor de aanmelding voor de Kennemer Praktijkschool en lwoo kunt u een afspraak maken voor een gesprek via de administratie:

Kennemer Praktijkschool en lwoo
Jan van Kuikweg 12
1965 BB  Heemskerk
0251-226601

Benodigde gegevens bij aanmelding:

 Van de ouders:

  •  Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

Van de basisschool:

  • Het onderwijskundig rapport deel I en II. Beide ondertekend (door school en ouders).
  • De Cito-score, NIO-testscore en/of andere testgegevens
  • De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (minimaal de laatste 3 jaar)
  • Andere onderzoeken die het advies ondersteunen zoals bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, verklaring faalangsttraining, training sociale vaardigheden enz.

► Toelatingscommissie