Sterke punten Kennemer College Beroepsgericht

Afwisselende lessen theorie/praktijk

Een schooldag met zeven of acht uur theorielessen is voor de meeste leerlingen ongeschikt en onprettig. Daarom worden in de onderbouw theorielessen als Nederland, Engels, Duits en wiskunde steeds afgewisseld met doe-lessen als beeldende vorming, verzorging, techniek, gymnastiek en muziek/drama.

Elke leerling heeft talent(en). Om deze te ontwikkelen krijgen onze brugklassers wekelijks talentlessen. Ze kunnen zelf kiezen op welk gebied ze zich verder willen bekwamen: sport, mens en natuur, dans, muziek, video/fotografie of kunst. Laat maar zien waar je goed in bent!

Ook in de bovenbouw worden de theorielessen afgewisseld met praktijklessen. Per week zijn de leerlingen zo’n 13 uur met hun beroepsgerichte praktijkvak bezig.

Door deze balans tussen theorie en praktijk  ontstaat er een afwisselende schooldag waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren.

Maar liefst 11 afstudeerrichtingen

Leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht kunnen in maar liefst elf verschillende richtingen afstuderen, te weten:

Administratie

 • Handel & Verkoop
 • Mode & Commercie
 • Sport, Dienstverlening & Veiligheid
 • Horeca
 • Zorg en Welzijn breed
 • Metalektro  (combinatie metaal- en elektrotechniek)
 • Metaaltechniek
 • Voertuigentechniek
 • Techniek breed
 • Bouwen, Wonen en Interieur

Het ruimste aanbod van VMBO opleidingen in de regio, voor elke leerling wat wils!

Kader-mavo brugklassen

Kaderberoepsgericht of Mavo? Soms is het aan het eind van de basisschool nog niet duidelijk welke van beide onderwijssoorten voor een leerling het meest geschikt is. Zo’n leerling wordt in een kader/mavo brugklas geplaatst en volgt een verzwaard programma met extra aandacht voor de theoretische vakken. Aan het eind van dit brugklasjaar wordt dan, afhankelijk van de resultaten, besloten of de leerling in de tweede klas doorgaat met mavo of kaderberoepsgericht. De leerling krijgt de kans om te laten zien, en te ervaren, wat de geschikte opleiding is om verder te leren.

Dus eigenlijk een extra jaar uitstel van studiekeuze!

Begeleiding op maat en kleine klassen

Alle leerlingen hebben baat bij aandacht van de leerkracht. Vandaar dat wij onze klassen zo klein mogelijk maken. In onze basis/kader klassen zitten rond de 25 leerlingen en in onze basisklassen met leerwegondersteuning maximaal 16 leerlingen.

Voor nadere informatie over leerwegondersteuning kunt u klikken op: http://beroepsgericht.kennemercollege.nl/?page=16901755

De overheid stelt zware eisen aan de beheersing van Nederlands en rekenen. Om later te kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs moeten de leerlingen een eindtoets maken en voldoende scoren. Daarom hebben wij voor beide vakken een extra lesuur in ons lesrooster opgenomen.

Soms heeft een leerling extra aandacht en begeleiding nodig. Op school of thuis loopt het even niet lekker door leerachterstand en/of problemen in de privésfeer. In zo’n situatie kan een leerling (en ouder) altijd terecht bij de mentor of het zorgteam. De mentor ziet de leerling vrijwel dagelijks en volgt het wel en wee van de leerling op de voet. Hij/zij voert gesprekken met leerlingen, ouders en vakdocenten. Waar nodig kan de mentor het zorgteam inschakelen, dat bestaat uit professionele deskundigen die extra hulp kunnen bieden. Voor nadere informatie over het zorgteam, klik op:

http://beroepsgericht.kennemercollege.nl/?page=16766263

 

Vakcollege Techniek

 

Een VMBO-MBO opleiding. Deze is speciaal bedoeld voor jongens en meisjes die geïnteresseerd zijn in techniek en later in een technische beroep willen gaan werken. De jongens en meisjes worden opgeleid tot een vakman of vakvrouw. Na 6 jaar ontvangen ze een VMBO, een MBO diploma én hebben ze een baan! De baan wordt gegarandeerd door een landelijke organisatie, genaamd ‘het Vakgilde’. Door de deze unieke constructie is er sprake van tijdswinst.

In het kort:

•             een brede oriëntatie op de techniek en beroepen in de techniek

•             al in het 1e leerjaar veel praktijk techniek met “doe” opdrachten

•             na 6 jaar twee diploma’s en een baan

•             veel aandacht voor technische vaardigheden

 

Nadere informatie over het Vakcollege Techniek kunt u lezen op: http://beroepsgericht.kennemercollege.nl/vakcollege

 

Vakcollege Zorg

 

Een zesjarige VMBO-MBO opleiding voor jongens en meisjes die graag met mensen werken. Het is een nieuwe leerlijn die begint in de eerste klas van het vmbo en opleidt tot en met mbo-niveau.  Een uitstekende mogelijkheid om een mooi vak te leren in zorg, welzijn of dienstverlening.

Binnen de zorg zijn er heel veel verschillende beroepen. Zo kun je later gaan werken met bijvoorbeeld zieken, met kinderen, gehandicapten, jongeren of met ouderen. Het Vakcollege Zorg leidt ook op voor beroepen in de maatschappelijke zorg/welzijn en uiterlijke verzorging. Tevens  kan het een voorbereiding zijn op beroepen in de horeca of toerisme. Kortom: werk waarin je veel met mensen te maken krijgt.

 

In het kort:

 • een brede oriëntatie op beroepen in de zorg, welzijn en dienstverlening
 • de praktijkvakken starten al in de 1e klas
 • na 6 jaar een VMBO én een MBO diploma
 • je leert veel vaardigheden om goed met mensen om te gaan

 

Meer over het Vakcollege Zorg is te lezen op:

http://beroepsgericht.kennemercollege.nl/?page=17618320